right menu
Trainers gezocht

We zijn op zoek naar enkele gemotiveerde trainers om op maandag en/of woensdag op regelmatige basis training te geven aan jeugdatleten van 7 tot 16 jaar.

Heb je interesse ?
Laat het ons weten via info@acbree.be.

Clubkledij


Webshop JAKO

Sponsors
Ongevalsaangifte

Atleten die een letsel oplopen bij een wedstrijd of training zijn hiervoor verzekerd. Hiervoor moet je volgende procedure volgen.

 1. Vraag de nodige papieren voor de verzekering aan de aanwezige trainer of druk deze af van de website. De bundel bevat 3 formulieren:
  • Aangifte ongeval
  • Geneeskundig getuigschrift
  • Formulier kleefbriefje ziekenfonds

 2. Ga naar de huisarts, ziekenhuis voor de nodige medische verzorging. Laat hier ook het geneeskundig getuigschrift invullen dat aanwezig is in deze bundel.

 3. Vul zo vlug mogelijk het ongevalformulier in. Hierbij moeten een aantal vakken verplicht ingevuld worden. Vul daarom zeker punt 2, 3, 6, 7, 8 (naam van de aanwezige trainer) volledig in.

 4. Vul ook zeker het "kleefbriefje ziekenfonds" in.

 5. Breng de 3 documenten binnen op het secretariaat (Swennenstraat 17, 2960 Bree) (of stuur ze ingescand als 3 aparte pdf's naar bree@atletiek.be). De secretaris doet de aangifte dan online via extranet van Ethias.


Klik hier om het aangifteformulier te downloaden.