right menu
Trainers gezocht

We zijn op zoek naar enkele gemotiveerde trainers om op maandag en/of woensdag op regelmatige basis training te geven aan jeugdatleten van 7 tot 16 jaar.

Heb je interesse ?
Laat het ons weten via info@acbree.be.

Clubkledij


Webshop JAKO

Sponsors
Lid worden

Lid worden 2018 - 2019

Het huidige atletiekseizoen loopt op z’n einde. Het is dus tijd om je aansluiting en vergunningsaanvraag voor het volgende seizoen (1 november 2018 tot 31 oktober 2019) aan te vragen.

Minimum leeftijd

Iedereen geboren in 2013 en vroeger kan aangesloten worden. Kangoeroes worden aangesloten als recreant en alle andere atleten worden aangesloten als wedstrijdatleet en ontvangen laten hun wedstrijdnummer voor het ganse seizoen.
Categorieën tijdens het seizoen 2018 - 2019:

 • Kangoeroes : geboortejaar 2012 en 2013
 • Benjamins : geboortejaar 2010 en 2011
 • Pupillen : geboortejaar 2008 en 2009
 • Miniemen : geboortejaar 2006 en 2007
 • Cadetten : geboortejaar 2004 en 2005
 • Scholieren : geboortejaar 2002 en 2003
 • Junioren : geboortejaar 2000 en 2001
 • Senioren : tot de leeftijd van 35 jaar
 • Masters : vanaf de leeftijd van 35 jaar

Tarieven lidgeld

De tarieven voor het seizoen 2018 – 2019 (van 1 november 2018 tot 31 oktober 2019) zijn:

 • 1ste lid van het gezin betaald 100€
 • 2de lid van het gezin betaald 95€
 • 3de lid van het gezin betaald 90€
 • Kangoeroes betalen 65€ (op basis van 1 training per week op woensdag)

Betalingen dienen te gebeuren per overschrijving op het rekeningnummer : BE94 2350 0504 4214 van de Breese atletiekclub. Te vermelden mededeling: Lidgeld 2018-2019 + naam atleet
Atleten die regelmatig meedoen aan wedstrijden komen in aanmerking voor het zomer – en wintercriterium van de club. De regelementen worden in het begin van het seizoen vermeld in het clubblad. De prijzen worden tijdens ons jaarlijks ledenfeest uitgereikt.

Wat is inbegrepen in het lidgeld

 • Aanvraag startnummer en bijdrage lidgeld VAL.
 • Minimaal 2 tot 3 trainingen per week.
 • Kangoeroes trainen 1 x per week.
 • Val verzekering. Iedereen is verzekerd tijdens wedstrijden, trainingen, dus alles wat door Bree AC of door een andere atletiekclub wordt ingericht.
 • Gebruik van het sportmateriaal tijdens de trainingen.
 • Het clubboekje “SPIKE” met allerlei nuttige informatie.
 • Een verzorgde website.

Trainingen / deelname wedstrijden

De inhoud van de trainingen verschilt per leeftijdsgroep. Dit staat beschreven in de clubvisie die te raadplegen is op onze website.
Voor deelname aan wedstrijden is het voor bestuursleden steeds aangenaam als de leden van de kleinste categorieën deel nemen aan de 3 wedstrijden georganiseerd door Bree AC. Voor de atleten vanaf miniem wordt gestreefd om aan minimaal 7 wedstrijden (veldloop, indoor of pistewedstrijden samen) deel te nemen tijdens het ganse seizoen.

Hoe aansluiten

 1. Aansluiten bij Bree AC zal vanaf dit seizoen digitaal gebeuren.
 2. Ga naar onze website en vul het online formulier in.
 3. Het aansluitingsformulier zal naar het secretariaat en naar u doorgemaild worden.
 4. Het aansluitingsformulier moet ondertekend door een meerderjarige op het secretariaat bezorgt worden. (Doormailen naar bree@atletiek.be OF afgeven in het secretariaat OF in de brievenbus aan het secretariaat deponeren)
 5. Zodra het lidgeld betaald is worden de startnummers aangevraagd.
 6. Deze kunnen worden afgehaald op het secretariaat.

Communicatie

 • Maandelijks contactmoment
 • Om de communicatie te vergemakkelijken en de nodige administratie te kunnen doen zal elke eerste maandag en woensdag iemand aanwezig zijn op het secretariaat voor allerlei administratieve vragen te behandelen.

 • Playday
 • Om de communicatie te vergemakkelijken heeft de club ervoor gekozen om te gaan werken met de app “Playday”. Allerlei mailings ivm wedstrijden, evenementen en aanpassingen aan trainingen zullen via deze weg verstuurd worden. In deze app kan er ook contact worden gelegd tussen atleten / ouders om samen naar wedstrijden te gaan. En ten slotte zullen hier allerlei vooringevulde documenten terug te vinden zijn (zoals documenten voor tussenkomsten van mutualiteiten).
  Wij raden jullie dus aan om je te registreren en aan te melden in de playday – app en aan te sluiten bij de Breese atletiekclub, zodat je ten volle gebruik kan maken van de mogelijkheden van deze communicatie app.

Tegemoetkoming ziekenfonds

De ziekenfondsen geven een tegemoetkoming bij aansluiting bij een sportclub. Indien je dit attest wenst te ontvangen, kan je dit vinden in de playday app bij de documenten die ter beschikking zijn. Kan je het document daar niet vinden, kom dan even lang op het secretariaat op de contactmomenten.